Bli medlem i Blekinges flora

Som medlem i Föreningen Blekinges flora stödjer du verksamheten, får förstahands information om våra aktiviteter och inte minst – ta del av vår medlemstidning Blekingebläddran

För att bli medlem kan du betala in årsavgiften på 100 kr (20 kr för familjemedlem) till plusgiro: 487 72 29-7 eller bankgiro 5704-5205. Ange namn och adress på talongen, samt att du är ny medlem. Alternativt kan du höra av dig till någon i styrelsen.